تشییع با شکوه خبرنگار شبکه الجزیره

تشییع با شکوه خبرنگار شبکه الجزیره
شیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره که دو روز پیش به شهادت رسیده بود امروز با حضور هزاران فلسطینی و با بر افراشته شدن پرچم فلسطین، تشییع و به خاک سپرده شد.
منبع خبر : iribnews.ir