شکایت از رسانه‌ها در دستور کار دولت نیست

شکایت از رسانه‌ها در دستور کار دولت نیست
روابط عمومی ریاست‌جمهوری در پاسخ به یکی از روزنامه‌ها مبنی بر شکایت دولت سیزدهم از نشریه مورد نظر، اعلام کرد: شکایت از رسانه‌ها در دستور کار نیست.
منبع خبر : mehrnews.com