مزرعه گل آفتابگردان در اصفهان

مزرعه گل آفتابگردان در اصفهان
در اواخر تابستان مزارع گل آفتابگردان در منطقه گز و برخوار اصفهان و در مسیر شاهین شهر، دشت‌هایی زیباو بی نظیری در این منطقه ایجاد می‌کنند. در این مزارع دانه‌های روغنی آفتابگردان کشت می‌شود و برداشت آفتابگردان با فرارسیدن آخرین ماه تابستان و اوایل پاییز آغاز می‌شود، استان اصفهان، تقریباً ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کاشت گیاهان دارای دانه‌های روغنی از جمله تخمه آفتابگردان اختصاص می‌دهد، که بیش از ۳۰ هزار تن، انواع دانه‌های روغنی در این استان برداشت می‌شود
منبع خبر : iribnews.ir