تولید ۳۰۰ تن سویا در جویبار

تولید ۳۰۰ تن سویا در جویبار
مدیر جهاد کشاورزی جویبار گفت: طبق پیش بینی ها، امسال ۳۰۰ تن محصول سویا در اراضی زراعی این شهرستان برداشت مي شود.
منبع خبر : iribnews.ir