توزیع مرغ گرم از فردا

توزیع مرغ گرم از فردا
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع مرغ گرم از فردا در استان خبر داد.
منبع خبر : yjc.ir