میزان تاب آوری شهر تهران در حوادث بالا نیست

میزان تاب آوری شهر تهران در حوادث بالا نیست
شهردار تهران گفت: هنوز هم نمی توانیم بگوییم میزان تاب آوری ما در برابر حوادث و بلایا بالا است و با وجود تجهیزات مناسب اما باز هم آسیب پذیر هستیم.  
منبع خبر : mehrnews.com