اوقات شرعی سی و یکم مرداد در سمنان

اوقات شرعی سی و یکم مرداد در سمنان
امروز یک شنبه، سی و یکم مرداد، سیزدهم محرم و بیست و دوم آگوست است
منبع خبر : iribnews.ir