وزارت نیرو در اجرای قانون نصب کنتور‌های هوشمند کوتاهی کرده است

وزارت نیرو در اجرای قانون نصب کنتور‌های هوشمند کوتاهی کرده است
نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: وزارت نیرو در سال‌های مختلف در اجرای برنامه تعادل بخشی به منابع آبی و نصب کنتور‌های هوشمند چاه‌های آب کوتاهی کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir