اوقات شرعی سوم شهریور در سمنان

اوقات شرعی سوم شهریور در سمنان
امروز چهارشنبه، سوم شهریور، شانزدهم محرم و بیست و پنجم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir