اوقات شرعی اول آذرماه در سمنان

اوقات شرعی اول آذرماه در سمنان
امروز دوشنبه، اول آذرماه، شانزدهم ربیع الثانی، بیست و دوم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir