اوقات شرعی دوم مهرماه در سمنان

اوقات شرعی دوم مهرماه در سمنان
امروز جمعه، دوم مهرماه، هفدهم صفر و بیست و چهارم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir