اوقات شرعی بیست و نهم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و نهم دی ماه در سمنان
امروز چهار شنبه، بیست و نهم دی ماه، شانزدهم جمادی الثانی، نوزدهم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir