اوقات شرعی بیست و دوم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و دوم آبان ماه در سمنان
امروز شنبه، بیست و دوم آبان ماه، هفتم ربیع الثانی و سیزدهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir