اوقات شرعی بیست و هشتم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هشتم آبان ماه در سمنان
امروز جمعه، بیست و هشتم آبان ماه، سیزدهم ربیع الثانی و نوزدهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir