اوقات شرعی پنجم شهریور در سمنان

اوقات شرعی پنجم شهریور در سمنان
امروز جمعه، پنجم شهریور، هجدهم محرم و بیست و هفتم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir