اوقات شرعی هفتم مهرماه در سمنان

اوقات شرعی هفتم مهرماه در سمنان
امروز چهارشنبه، هفتم مهرماه، بیست و دوم صفر و بیست و نهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir