اوقات شرعی هشتم شهریور در سمنان

اوقات شرعی هشتم شهریور در سمنان
امروز دوشنبه، هشتم شهریور، بیستم و یکم محرم و سی ام آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir