عیادت رئیس رسانه ملی از مادر شهید بابایی

عیادت رئیس رسانه ملی از مادر شهید بابایی
رئیس سازمان صداوسیما از خانم کونیکو یامامورا، مادر شهید محمد بابایی که به علت بیماری در بیمارستان بستری است، عیادت کرد.
منبع خبر : iribnews.ir