اوقات شرعی چهارم آذرماه در سمنان

اوقات شرعی چهارم آذرماه در سمنان
امروز پنجشنبه، چهارم آذرماه، نوزدهم ربیع الثانی، بیست و پنجم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir