اوقات شرعی چهارم مهرماه در سمنان

اوقات شرعی چهارم مهرماه در سمنان
امروز یکشنبه، چهارم مهرماه، نوزدهم صفر و بیست و ششم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir