اوقات شرعی بیستم شهریور در سمنان

اوقات شرعی  بیستم شهریور در سمنان
امروز شنبه، بیستم شهریور، چهارم صفر و یازدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir