اوقات شرعی نوزدهم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی نوزدهم آبان ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، نوزدهم آبان ماه، چهارم ربیع الثانی و دهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir