اوقات شرعی یازدهم مهرماه در سمنان

اوقات شرعی یازدهم مهرماه در سمنان
امروز یک شنبه، یازدهم مهرماه، بیست و ششم صفر و سوم فوریه است.
منبع خبر : iribnews.ir