تعزیه خوانی در بخش احمدی استان هرمزگان

تعزیه خوانی در بخش احمدی استان هرمزگان
هنر تعزیه‌خوانی با اینکه درون‌مایه اسلامی دارد، ریشه‌هایش ایرانی است و این مضمون اسلامی روی همان ریشه‌ها جوانه زده‌ و درخت عزاداری ایرانیان را تنومندتر کرده است. تعزیـه‌خوان‌ها مانند روضه‌خوانان واقعه‌گو، از فراز سکوی تکیه که مثل منبر مسجد است، تاریخ قدسی وقایع مذهبی و چگونگی مصائب اهل بیت پیامبر (ص) را با کمک کلمات و حرکات برای مردم روایت می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir