دیدار سفرای جدید برونئی و ارمنستان با وزیر خارجه

دیدار سفرای جدید برونئی  و ارمنستان با وزیر خارجه
سفرای جدید برونئی و ارمنستان استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کردند.
منبع خبر : iribnews.ir