دستور رئیسی برای رسیدگی فوری به سیل زدگان جنوب کرمان

دستور رئیسی برای رسیدگی فوری به سیل زدگان جنوب کرمان
رئیس جمهور در پی وقوع سیل در جنوب استان کرمان، دستورهایی برای تسریع امداد رسانی صادر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir