گزارش حادثه متروپل به قوه قضائیه می‌رود

گزارش حادثه متروپل به قوه قضائیه می‌رود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از ارسال گزارش مربوط به فروریختن ساختمان متروپل آبادان به قوه قضائیه خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir