سومین انفجار در نمازجمعه افغانستان

سومین انفجار در نمازجمعه افغانستان
انفجار امروز در مسجدی در شهرستان اسپین غر استان ننگرهار افغانستان حدود بیست شهید و زخمی برجای گذاشت.
منبع خبر : iribnews.ir