اقدام دستگاه‌های اجرایی فارس بر اساس مصوبات کارگروه حفظ حقوق عامه

اقدام دستگاه‌های اجرایی فارس بر اساس مصوبات کارگروه حفظ حقوق عامه
دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: دستگاه‌های اجرایی استان فارس بر اساس مصوبات کارگروه حفظ حقوق عامه اقدام کنند.
منبع خبر : yjc.news