اعلام برنامه زمانی امتحانات نوبت شهریور در کردستان

اعلام برنامه  زمانی امتحانات نوبت شهریور در کردستان
زمان برگزاری امتحانات دوره اول متوسطه و داخلی دوره دوم متوسطه استان کردستان و برنامه هماهنگ پایه نهم در نوبت شهریورماه ۱۴۰۱ اعلام شد.
منبع خبر : yjc.news