دومین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد در قم برگزار می‌شود

دومین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد بهمن ماه امسال در قم برگزار خواهد شد.
منبع خبر : yjc.news