روایت کاربران اروپایی از زمستان سخت قاره سبز

روایت کاربران اروپایی از زمستان سخت قاره سبز
کاربران اروپایی، در فضای مجازی، از زمستانی سخت پیش روی اروپا روایت می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir