ماجرای ۶ هزار کامیون دپو شده در گمرک

ماجرای ۶ هزار کامیون دپو شده در گمرک
شش هزار کامیون از یک سال پیش در گمرکات کشور دپو شده است. 
منبع خبر : iribnews.ir