طالبان از همه کشورهای جهان درخواست کمک کرد

طالبان از همه کشورهای جهان درخواست کمک کرد
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از همه کشورهای جهان درخواست کمک به افغانستان کرد.
منبع خبر : mehrnews.com