برخورد جدی با شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های متخلف

برخورد جدی با شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های متخلف
مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه فروش یکطرفه بلیت پرواز‌های اربعین تخلف است، گفت: شرکت‌های هواپیمایی متخلف، پیگیرد قانونی می‌شوند.
منبع خبر : iribnews.ir