آمریکا پنج تبعه مصر و ترکیه را تحریم کرد

آمریکا پنج تبعه مصر و ترکیه را تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا از گنجاندن نام پنج تبعه مصر و ترکیه به فهرست تحریمهای خود خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com