احتیاط اعضا در نشست امشب اوپک پلاس

احتیاط اعضا در نشست امشب اوپک پلاس
وزیر نفت گفت : در نشست امشب اوپک پلاس دو دیدگاه مطرح شد یکی درباره قیمت و دیگری درباره سهم بازار .
منبع خبر : iribnews.ir