برخورد قاطع با متخلفان بانکی جان تازه به دیگر بازار های مالی می بخشد!

برخورد قاطع با متخلفان بانکی جان تازه به دیگر بازار های مالی می بخشد!
کارشناس امور بانکی گفت: برخی از بانک‌ها دچار کسری منابع هستند و حسابشان نزد بانک مرکزی منفی است و به این سبب نرخ مصوب سود سپرده را رعایت نمی‌کنند.
منبع خبر : yjc.news