آمادگی شرکت ملی نفت برای هم‌افزایی نیروهاو کارهای بزرگ

آمادگی شرکت ملی نفت برای هم‌افزایی نیروهاو کارهای بزرگ
­مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: اين شرکت با ایجاد هم‌افزایی میان نیروها، برای انجام کارهای بزرگ آماده خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir