ارتقای شاخص‌های سلامت در زنجیره محصولات کشاورزی

ارتقای شاخص‌های سلامت در زنجیره محصولات کشاورزی
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور: با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت در زنجیره محصولات کشاورزی با منشأ گیاهی‏، دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای سلامت محصولات گیاهی تدوین شده است.
منبع خبر : iribnews.ir