سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای معلمان و استادان دانشگاه‌ها باز شد

سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای معلمان و استادان دانشگاه‌ها باز شد
سامانه نوبت دهی واکسیناسیون برای تمام معلمان و دبیران سراسر کشور و استادان حوزه علمیه باز شد.
منبع خبر : yjc.news