برنامه ریزی دقیق مجلس در هماهنگی جلسات وزرای پیشنهادی

برنامه ریزی دقیق مجلس در هماهنگی جلسات وزرای پیشنهادی
سید عزت‌الله ضرغامی برنامه ریزی مجلس در هماهنگی جلسات وزرای پیشنهادی را بسیار خوب، دقیق و منظم ارزیابی کرد.
منبع خبر : mehrnews.com