بازگشت رئیس جمهور از سفر به تاجیکستان

بازگشت رئیس جمهور از سفر به تاجیکستان
هواپیمای رئیس جمهور و هیئت همراه در بازگشت از ترکمنستان دقایقی پیش در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.
منبع خبر : iribnews.ir