طالبان حمله راکتی به ارگ ریاست جمهوری را رد کرد

طالبان حمله راکتی به ارگ ریاست جمهوری را رد کرد
طالبان دست داشتن در حمله راکتی اخیر در کابل و علیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان را رد کرده و گفته در این حملات دخالتی نداشته است.
منبع خبر : mehrnews.com