پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پیاده سازی کالابرگ، ادامه دارد

پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پیاده سازی کالابرگ، ادامه دارد
سخنگوی دولت گفت : تا زمان آماده سازی زیر ساختهای کالابرگ، پرداخت نقدی یارانه ها ادامه می یابد.
منبع خبر : iribnews.ir