نخبگان ایران و روسیه، الگویی از «هویت‌گرایی تعاملی و سازنده»

نخبگان ایران و روسیه، الگویی از «هویت‌گرایی تعاملی و سازنده»
رئیس جمهور گفت: تحقق عملی ظرفیت‌های متنوع توسعه همکاری‌های ایران و روسیه منوط به ایفای نقش جامعه دانشگاهی دو کشور است.
منبع خبر : iribnews.ir