افزایش کیفیت هوای تهران

افزایش کیفیت هوای تهران
هوای تهران در وضع قابل قبول قرار گرفت.
منبع خبر : iribnews.ir