آمریکا ارائه تضمین و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها را پذیرفت

آمریکا ارائه تضمین و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها را پذیرفت
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در مذاکرات هسته ای، طرف مقابل بر اساس منطق جمهوری اسلامی، اصل ۲ موضوع راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و ارائه تضمین را پذیرفته و اساس توانمندی‌های هسته‌ای ایران حفظ خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir