مدیران متخلف مدارس قم توبیخ شدند

مدیران متخلف مدارس قم توبیخ شدند
شیخ الاسلام گفت:از آغاز ثبت‌نام دانش آموزان تاکنون چند مدیر مدرسه به خاطر اخذ وجه از اولیا توبیخ شده اند.
منبع خبر : yjc.news