افتتاح کانون عمومی خادمیاران رضوی مسجد امام سجاد (ع) تختی

افتتاح کانون عمومی خادمیاران رضوی مسجد امام سجاد (ع) تختی
باتوجه به آمار قابل توجه خادمیاران در این منطقه دبیرخانه خدمت رضوی استان اجازه تاسیس کانون عمومی خادمیاران رضوی مسجد امام سجاد (ع) را صادر نمود.
منبع خبر : iribnews.ir